SzERep - Széchenyi István Egyetem Repozitóriuma

 

DisplayContent
Help Restore Minimize
 

 

 

REPOZITÓRIUMRÓL 

 

Üdvözöljük a Széchenyi István Egyetem Repozitóriumának oldalán!

A Széchenyi István Egyetem Repozitóriuma a Széchenyi István Egyetemen (SZE) folyó tudományos és művészeti tevékenység teljes szövegű adatbázisa. A SzeRep-ben tároljuk és nyilvánossá tesszük (a szerzői és személyhez fűződő jogok figyelembevételével) az Egyetem oktatóinak / kutatóinak közleményeit,  a SZE Doktori Iskoláiban megvédett doktori értekezéseket valamint az intézmény hallgatói által készített  szakdolgozatokat. A feltöltött publikációk nyilvánossága dokumentumonként külön külön van beállítva.

Az adatbázis üzemeltetést, a művek feltöltését a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár (SZE-EK) munkatársai végzik.

 

 

A SzERep gyűjteményei

PhD – SzERep (phd.szerep.sze.hu)

A gyűjtemény tárolja a Széchenyi István Egyetem doktori iskoláiban, doktori fokozatszerzés céljából elkészült PhD értekezéseket, és azok magyar, illetve idegen nyelvű téziseit, valamint a SZE oktatóinak / kutatóinak doktori disszertációit teljes szöveggel.

A  PhD repozitórium célja, hogy összegyűjtse, archiválja és szolgáltassa a SZE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában, Multidiszciplináris Műszaki Doktori Iskolában, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolában megvédésre került dolgozatokat és az azokhoz tartozó tézisfüzeteket és a SZE oktatóinak / kutatóinak PhD értekezeteit is. A repozitóriumban mindezt egy helyen, egy könnyen kezelhető felületen szolgáltatjuk, keresési és böngészési felületeket biztosítunk a könnyebb elérhetőség érdekében.

Az itt teljes szöveggel elérhető értekezések kizárólag a Széchenyi István Egyetem Doktori Szabályzatában foglaltak szerint és csak a forrásra való pontos hivatkozással használhatók fel oktatási és kutatási célokra. Ezen túlmenően minden más felhasználási forma esetében a szerzők/tulajdonosok engedélyét is kell kérni.

A repozitóriumban tárolt anyagok - a 387/2012. (XII.19.) Kormányrendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetők.

 

E-tananyag - SzERep (etananyag.szerep.sze.hu)

A gyűjtemény tárolja a Széchenyi István Egyetemen készült e- tananyagokat. A teljes szöveggel elérhető elektronikus tananyagok között szerepel magyar, angol és német nyelvű.

A repozitórium ezen részének célja, hogy a különböző szakokon Bsc és Msc képzésben, valamint szaknyelvi és idegen nyelvi oktatás fejlesztésében részt vevő hallgatók modern tanulási módszerek segítségével egyszerűbben elsajátíthassák az órákon megszerzett ismereteket.

Az e-tananyag repozitórium keresési és böngészési felületeket biztosít a könnyebb elérhetőség érdekében. Az ide feltöltött dokumentumok nyilvánosak, megtekinthetők és letölthetők.  Oktatási és tanulási célra használhatók fel, terjeszteni őket nem lehet. Ezektől eltérő felhasználási forma esetében a szerzők/tulajdonosok engedélyét kell kérni.

 

Szakdolgozatok - SzERep (szakdolgozat.szerep.sze.hu)

A gyűjtemény tárolja a Széchenyi István Egyetemen készült diplomadolgozatokat a 2015/2016-os tanévtől. A dolgozatok metaadatai nyilvánosak, de teljes szöveg megtekintésére csak a Széchenyi István Egyetem - Egyetemi Könyvtár területén meghatározott számítógépeken van lehetőség.

 

Bejegyzésre került a repozitórium a következő nemzetközi oldalakon:

ROAR (Registry of Open Access Repositories)                                         

OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories)

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

DART-Europa

DRIVER - OpenAIRE

 

Feltöltés alatt, még nem elérhető

 

Publikációk

A Széchenyi István Egyetemen foglalkoztatott oktatók, kutatók a jogviszony időtartama alatt, az Egyetemen végzett tudományos tevékenységük kimeneteként előálló publikációk, közlemények gyűjteménye. 

 

 

Kereséshez és böngészéshez segítséget a fejlécben a SÚGÓ menüpont alatt talál.

Egyéb információ: szerep@sze.hu

Impresszum | Adatvélmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.